Hírek

 • Tisztújítás (a KJK-hoz tartozó DI-k képviseletét ellátó képviselőről)

  Kedves Doktoranduszok!

  A KJK-n az EDK a képviselet ellátás céljából tisztújítást ír ki. A doktoranduszok egy doktorandusz képviselőt választanak úgy, hogy az adott karon minden aktív doktorandusz választó és választható. A Szavazáson a legtöbb szavazatot elért jelölt szerzi meg az adott kar doktorandusz képviselői mandátumát. A névjegyzéket megtekintheted a BME Egyetemi Hallgatói Képviselet irodájában (K. épület I. em. 61.), fogadóidőben, hétköznaponként 10-14 óra között. A névjegyzéket illetően észrevételt a Szavazási Bizottságnál írásban tehetsz. Jelölési szándékodat elektronikusan és papír alapon is jelezned kell a Szavazási Bizottságnak.

  A jelölés formai követelményei: A bejelentésnek tartalmaznia kell a jelölt családi és utónevét, személyi azonosítóját, lakcímét, továbbá a következő szövegezésű nyilatkozatát: “Kijelentem, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem . Karán aktív doktorandusz jogviszonnyal, tehát választójoggal rendelkezem, illetve a jelölést elfogadom. Megválasztásom esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozatot teszek, továbbá nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetőleg megválasztásom esetén arról haladéktalanul lemondok.” (A pontozott vonal helyére annak a karnak a neve kerül, amelyikkel kapcsolatban a jelölt a nyilatkozatot teszi.) A jelölt bemutatkozó szövege legfeljebb 2000 leütés terjedelmű lehet, fényképet is lehet csatolni hozzá. A jelölést elektronikusan legkésőbb 2018. március 04. 14:00-ig a varga.ferenc@ehk.bme.hu e-mail címre, az aláírásoddal ellátva papír alapon legkésőbb 2018. március 04. 14:00-ig a BME EHK irodájába (K. épület I. em. 61.) kell benyújtanod.

  A Szavazás előtt Doktorandusz Fórumot szervezünk. A Fórum ideje és helyszíne: 2018. március 05. 18:00, K. épület I. em. 72. A Fórum napirendje:

  1. Levezető elnök választása
  2. A Doktorandusz Szavazás menetrendje és a Szavazási Bizottság elfogadása
  3. Jelöltek meghallgatása
  4. Egyebek

  A szavazás urnázással fog történni 2018. március 05 18:10-től 2018. március 09. 15:00-ig, amely részleteiről a későbbiekben tájékoztatunk. A Szavazáson való részvételed közös érdekünk.

  Üdvözlettel: Egyetemi Doktorandusz Képviselet

Kutatói készségfejlesztő kurzusok doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak

 • Tájékoztatás, a kurzusok/előadások ismertetése valamint a jelentkezés a Kurzusok fülön látható.

  A 2018 tavaszi kurzusokra már lehet jelentkezni!